با سلام خدمت تمامی کاربران عزیزم وب سایت کف نما کو

این وب سایت با مخارج بالایی توسط یکی از شرکت های طراحی وب سایت مدیریت می شد.

ولی بعد از پرداخت نکردن مدت قرار داد از دسترس خارج شد و مدیریت آن به کل به فراموشی سپرده شد.

خوشحالیم که مجدد با حمایت دوستان این وب سایت راه اندازی شد.

به زودی خدمات به سایت اضافه خواهد شد.

کفسابی کف نما کو